SANOHVAT

SANJAJ ME

Sanjaj me
da sanjam
da sanjamo zajedno

Da ti jesi
moja kriška neba
moje zvezdano noćobdenje
moje ogledalo mesečevog srebra
nestvarno stvarno snoviđenje

Da jesam
tvojih uzdaha prelja
tama opora sa tvojih skloništa
nemirni krvotok tvojih gonitelja
otrovno uzglavlje tvojih konačišta

Sanjaj me
da sanjam
da sanjamo zajedno

Da jesmo
zajedno hitac munje
zvezde padalice udaljen treptaj
strastveni miris rasečene dunje
kapljom rose omeđen beskraj….
LOV

Plen je moj
ili sam ja plen?
– za koji tren…

Lovci
od svežeg traga ludi,
očajni.
Mučki, nez predaha…
U zverinje rastu ljudi
opijeni
šumom iz srnećeg daha…

Nemirna žila
kucavica
u njenom grlu, pod mojom njuškom
damari bila
kipte u njima
ubiće željom, ne mora puškom….

Plen je moj
ili sam ja plen?
Za koji tren!

Zver nije čovek
al je čovek zver.

Tek gromki zvuk
i ne bi srna
niti bi vuk
već samo krv…

Samo nebo
razapeto
nabeljeno oblacima
staklasto se
zakovalo
metkom među očima.

Tek jedan tren
i posta sen…
Zver čovek nije
al je čovek zver.

KADA…

Kada budem
ako budem…ponovo bila
odbijam da budem čovek, ni žena,
niti ljudsko išta.

Neka se rodim
kao mahovine svila
jagodom u srcu, zelenog tena
Ili neka ne bude ništa

PLJESAK JEDNE RUKE

Pljesni tišinom
uzburkanom paučinom
zatalasanih ćutanja
Zatreptaj rekom
iz sebe odjekom
raspukni svitanja

Čoveče, pogledaj –
u tebe Mesec mlado vino toči!
Više ne čekaj
već pusti svetlost i kroz svoje oči.
NE

Ne hvataj me
ne u tkanja od snevanja
ne u zamke od uspavanke

Leptir sam,
tek dah
preočen u let,
neuhvatom dišem,
nemir je moj cvet…

Ne voli me
ne čekanjem već sećanjem
ne vezivanjem već prizivanjem

Plamen sam,
trenutak
sevdahom razgoren
od ljubavi umreće
radi nje i stvoren….
MOLITVA

Ne ištem ništa više
Podaj mi Gospode
spokojstvo zrele tišine
kojom bukova šuma odiše
u zeleni čas posle kiše…
Podaj mi, Gospode…

Ne ištem previše…
Podaj mi samo
nevinost radoznalu što u oku
detinjem ustreptalo klija
u neku svetlost zvezdano visoku…
Podaj mi, Gospode…

Ne ištem ništa više….
Podaj m, Gospode
nehajnost leptira dok se u letu
slično drhtavom vatrometu
u treptaj večnosti zanosno pletu….
Podaj mi, Gospode…

Ne ištem previše…
Podaj mi samo
bezdan opraštanja i beskraj milja
za podle, grešne, slabe, za dušmane
kakvim posečeno drveće blagosilja…
Podaj mi, Gospode…
PONOĆNA PESMA

Samo jedna
noćobdija
noćurak
noćolist
noćonoćnik

Samo jedno
noćosanjalo
noćozvezdalo
noćoletalo
kroz mrklu noć…

Dok
noćopišem
i noćobdijem
noćodišem
i noćopijem
svežu
zelenu
prolećnu noć….

BELI ANĐEO

Znam te…
…moja dušo treperava.
Hvala Gospodu Bogu
koji je darovitog živopisca
udostojio susreta s Tobom.
Sve što će biti
kao i ono prošlo
stoji ocrtano u tome liku.
Čemu brige, žurba?
….Samo – spokojstvo.
Sve nas čeka isti počinak.
Odabrane – i ponovo buđenje.
OVDE…I …SADA

Ovo OVDE
to je presek vekova
i presek trenutka
ukršteno ovde
u jednu iskru
iz koje može razgoreti palmen
Iskoristi ovu jedinstvenu priliku
datu nama
kao blagoslov
ili kao prokletstvo

Ovo SADA
to je presek prostranstva
i presek zanemarljivog
preklopljeno sada
gde se prelamaju nebesa
i zenlja
u jedno seme
iz kojeg može nastati svet
Iskoristi ovu jedinstvenu priliku
datu nama
kao blagoslov
ili kao prokletstvo!

IGRALICE

Ništa nije van.
Sve je – unutra.

******

Ne postoji ova ljubav.
To se samo jednoj zvezdi čini
da se ogleda u meni.

ČEŽNJA

U sebi nosim buđenje jedno zakopano,
zatrpano mahovinom naslućivanja.
U njemu blista put moja obnažena,
preobražena vinom zaljubljivanja.

U sebi nosim buđenje jedno sneno,
opleteno poljubaca tamnim plamenom;
u njemu u oku tvom srećna belasam,
izrastam stasala pod tvojim ramenom.

U sebi nosim noć jednu mesečinastu,
paučinastu, prelivenu mlekom.
U njoj otkrivam jednu strasnu ženu,
zanesenu žudnjom za tobom dalekim….
MOLITVA MARIJI ZA MARIJU
Marija….!
Moli te Marija….

Oprosti
za nepoznavanje oprosta
za nedavanje
za nepoimanje proste čistote
za nepokajanje….

Marija…
…moli te Marija…

Oprosti
za neprimanje Hristovog gosta
za neosećanje
za nerazumevanje svetosti posta
za neverovanje
Marija…
Moli te Marija!

JA U TAMNICI MOJE DUŠE I

Gde sam?
Uzalud dozivam
sebe.

Čije to male ruke
grebu unutar zidova
krletke

Čije to drhtave usne
mole bez glasa

Čija to tišina
tako gorko
odzvanja

Noć predugo traje

Zaboraviću sunce
i nebo, i ptice
zaboraviću te tamne oči
koje sam srela u ogledalu detinjstva

Ko sam ja?
Uzalud dozivam
sebe

Bleda mala devojčica
Uplašena mala devojka

Čija to tišina
tako punoćom
odzvanja

Da li je tu ona JA
spremna
za sunovrat
(i uspeće)
u sebe samu

JA U TAMNICI MOJE DUŠE II

Gde sam?
Uzalud dozivam
sebe

Čije to nemirno srce
tako grleno,
plaho kuca?

Čija to ustreptala duša
tako mahnito
uzaludno leprša?

Čiji to nedosanjani san
gorko plače
neisplakanim suzama?

Gde sam?
Uzalud lutam kroz mrak

Svetlosti nema
(to je moje srce)

Vetra nema
(to je moja duša)

Želje nema
(to je moj san)

Standard

METAMORFOZA

MOJA DUŠA

Sneva
seva
drhtajem stvorena
tebi otvorena

Snuje
kuje žudnjom opečena
tobom osenčena

Vri
zri
sevdahom čeka
buđenje iz daleka

GDE IDE LJUBAV

I sada, posle rastanka…gde ide ljubav?

Moja ljubav uvek ide uz mene…

Poput mora je, ja sam tek mala kapljica u njoj….
Poput neba je…tek sam razvejani oblačić….
Poput svetlosti je….tek sam mali plamičak, i ne vidim se u njoj….

Ja uvek idem u svojoj ljubavi

Ljubav, to sam ja
Ja – to je ljubav….

STRELA

Osećam se kao odapeta strela.
Ne znam ko je strelac.
Ne znam gde je meta.

Letim.
Vetar.
Praznina.

Sad znam!
Meta je moje srce!

ARROW

I feel like shoot an arrow.
I do not know who the shooter is.
I do not know where the target is.

I’m flying.
Wind.
Emptiness.

Now I know!
Target is my heart!
PREDOSEĆAJ

I ne znam mu oči
i ne znam mu glas
a opet mislim da ću
ga umeti prepoznati.
Po nekoj meni – dalekoj,
zatočenoj u njegovom snu.

PRESENTIMENT

I do not know his eyes
I do not know his voice
and yet I think I
know how to recognize it.
According to a me – distant,
Detained in his dream.
PISMO (U) NEPOZNATO(M)
Ne poznajemo se….. a znamo se već eonima.
Duboko u sebi mislim da nosim tvoj lik, u samom srcu srca.
Na dnu mog pogleda ogleda se pogled tvoj.
Ja udahnem; ti izdahneš.
Jedan otkucaj mog, sledeći tvog srca.
Razdaljina među nama se opasno smanjila; ne meri se više životima.
Skoro te mirišem. Skoro te moja kosa golica po bradi.
Ti si ono neuhvatljivo što blesne u trenutku treptaja,brzo, poput zvezde padalice….
Ramena moja negrljena zriju do tvojih zagrljaja. Po koži nalazim otiske tvojih prstiju…u kosi zvezdanu prašinu tvojih snova….
Duša moja plete venčić, peva, i čeka….

LETTER (TO/INTO) UNKNOWN (ONE)

I do not know it ….. and we know it for eons.
Deep down I think I carry your character, in the heart of the heart.
At the bottom of my views is reflected in your view.
I breathe; you breathe.
One of my beat, following your heart.
The distance between us is dangerously reduced; not measured more lives.
Almost smell you. I almost did my hair tickling his chin.
You are what you flashed elusive at the time flashes, quickly, like a shooting star ….
My Shoulders without hugging mature until your arms. The skin find your fingerprints … in your hair stellar dust of your dreams ….
My soul weaves corolla, singing, and waiting ….
KENŠO NA RECI
Nestvaran predeo (mog srca)…
Da sam htela da izmislim pejzaž sa sopstvenu sebe, ovako bi izgledao….Milošću Tvorca sam ga srela.
Otada ga nosim – u sebi. I znam, jedna JA je ostala na reci. Baš tu, ispod slapa. Kao neki eterični dvojnik, dvojnik duše. Kao rečna vila.
I zove me…da se ponovo sretnemo, i ucelovimo….
Verujem, biće to uskoro…
Slutim, biće ponovo grmljavina, kao nekada na dan Sv.Gavrijela….Spremam se za susret, čistim srce, duša treba da bude čista poput prvog snega….
Zato valjda suze…zato valjda sve.
Ali ono što pruža najveću nadu -to je taj unutarnji smešak…tu je …i zrije…
KENŠO ON THE RIVER

Unreal landscape (my heart) …
If I wanted to invent a landscape with its own self, this would be like….grace of the Creator …. I met him.
Since then wear it – in itself. I know, one I stayed on the river. Right there, under the waterfall. As an etheric double, the double soul. As river villa.
And called me … to meet again, and achieve wholeness….
I believe it will be soon …
I suspect, will again thunder, as once per day St. Gabriel …. I’m getting ready to meet, pure heart, the soul should be as clean as the first snow ….
So I guess the tears … so I guess all.
But what gives the most hope-it is this inner smile … there is … and ripens …
ruža je ruža je ruža

Žena je žena je …žena.

Ne mogu ti se do kraja otkriti; onda te neće golicati tajna….Nećeš znati čiji mi to odraz viri u uglu oka; tvoj, ili nečiji drugi….Čiji eho se čuje na dnu moga smeha, ima li tragova koji se dešavaju unapred, nepredvidivih, u oblini ramena….

A kako ćeš me voleti ako me ne upoznaš?

Za nedosanjanom ćeš čeznuti…Za onom koju krije izmaglica tvoje žudnje, i nemira…Za kojom ti se otkida uzdah….Za onom, za koju slutiš da ti šalje poruku putem zvezda, i kada vidiš padalicu, da i ona smišlja želju….

Ali kako ćeš me voleti ako nisam stvarna, već samo tvoj san?

San sam.
Sama sam,
Sve sam san.
Ne mogu ti se do kraja otkriti…onda te neće mamiti srna što je pred tobom hitro pobegla u gustiš…
Sam moraš da odlučiš…pratiš li moje, ili svoje srce….

Žena je žena je ….žena.
rose is a rose is a rose

The woman is a woman … a woman.

I can not reveal it to the end; then you will not tickle secret …. You will not know which we reflect in the corner of the eye sticking out; your, or someone else …. Whose echo is heard at the bottom of my laughter, is there evidence that may occur in advance, unforeseen, the curve of shoulders ….

And how will you love me if you do not meet?

For unfulfilled … you’ll long for that which lies mist your desire, and unrest … For that you tear off a sigh …. For one, which bode that sends a message through the stars, and when you see a falling star, and that she devises a wish ….

But how will you love me when I’m not real, but only your dream?

I am dream.
Only I.
All of me is dream….
I can not reveal myself until the end … then you will not lure deer that is in front of you quickly run off into the bushes …
Only you have to decide … if you follow my, or your heart ….

A woman is a woman …. the woman.

SOUL MATE

Prosto ne mogu da verujem…igramo li se skrivalice?

“Nismo se poznavali cela dva detinjstva
i dva rana mladanja
kada ljubav cakli u granju kao prolećna kiša….
A slutim, koža mi zna, da bi izmislili igru koja bi nas oboje zanimala…”

Budim se…i jutro mi donosi tvoje osmehe, ulovim ih u uglovima sobe….Makurokuruske! Za tren nestanu…Čarobni čađavci, mali kućni duhovi….Šalješ mi pozdrave?
Želiš da kažeš – da smo opasno blizu….
Srce je počelo da tuče. Oh, dolazi neko ko me poznaje odavno.
Još od vremena kada su proročice živele na delfima. Neko ko zna za moju skrivenu strast prema delfinima. Neko ko me je gledao kako letim kroz oblake na krilima oluje i preskačem gromove….
Dolazi, jer konačno sam JA spremna da dođe…

Seledeći kadar: tradicionalni japanski pozdrav. A onda, oči iznad isukane katane….Te oči….Dublje od najdubljeg mraka u samom srcu šume. Punoća tišine.Tišina krvi. Krvlju te slušam….Srce -bije…tup-lup; tup-lup; tup-lup; to više nije moje srce! Srca nam biju ukorak, istim ritmom….Da li si ti moja zmišljeni neprijatelj, da li si ti onaj sa kojim se borim u kati?
Da li si ti moja senka?
A onda -pesma….
Kao haiku….Ja sam napisala prvu rečenicu
Muški princip napisao je drugu….

Isukani mač
mora bar da iseče tišinu
pre nego što se vrati u korice….

Ponoćni mesec
grli reku ispod kapljica u borovim iglicama
Huk brzaka…disanje tišine….

Odlazim na reku….Pratiš me…Nevidljivi dlan tvoje ruke kao uporište iza moje leve plećke…
Nadam se da si duša koja je živa…Jesmo li se već sreli?

Drveće mi se smeši, maše mi radosno, prosto me ljubi….Zemlja je gipka i topla. Sunce na zalasku. Reka…divlje patke, usamljeni slavuj u ljubavnom zovu…bubamare….Trava raste pred mojim očima…

Spremam se za počinak…Oče naš….Ušuškana ispod ćebeta, osećam nečiji nevidljiv zagrljaj….
Poljupce u kosi….i tonem u san…

Prosto ne mogu da verujem – igramo li se skrivalice?

JIN&JANG

Meko i čvrsto…
Hladno i vrelo…
Lako i teško…

Tama i svetlo

Nežno i grubo…
Mokro i suvo…
Široko i usko…

Eho i tišina

Sporo i brzo…
Lepeza i mač…
Srce i um…

Sunce i mesec

Zlatni presek….

ZAGRLJAJ

Ne grli me niko
tako divlje a tako nežno
tako snažno i neizbežno
tako žudno
neizmerno žedno
obuhvatajući me celu
potpuno a istovremeno
bivajući u svim porama kože
mešajući se sa znojem, suzama, krvlju
sa svime što jesam
strasno
neprekidno
neštedimice
bez prestanka
bez popuštanja stiska
ostaje mi samo da se potpuno predam i
prepustim…

Ne grli me niko
niko
kao reka…
KUMITE
Neko me je jednom pitao kako to izgleda…
Oči u oči sa neprijateljem…
Prvo – ritualni pozdrav…
Onda – počinje….
Gledamo se…sa fokusom uperenim u predeo između obrva…ali obuhvatajući pogledom kompletno sve…Srce…nema srca….
Misli…? Treba umiriti um.
Glatka površina jezera…mesec se ogleda.
Nema misli.
Tu sam, a nisam tu.
To nešto ide kroz mene. Nije JA i ne pripada meni.
Kreće! Ne stigne ni misao..a već – blok…pa kontra napad….solarna čakra….lice se samo malo iskrivilo, tek malkice ulubljeno bolom…nije se dobro stegao, stomak je bio premek…Misao! Skupo me je koštala…mavaši skoro u vrat….
Znoj…I dah….
A onda – KIAIIIIIIII!!!!!!
Moj? Njegov? Niko više ni ne zna….
Vreme je stalo poput frozen spell-a u igricama sa magijom…
Samo jedan kosi šuto u vratnu žilu….zateturao se trenutak, celu večnost….i ako kada se urušava soliter od temelja počinje da pada teško…
Oči u oči sa neprijateljem…
Ritualni pozdrav.
Te oči – to nisu njegove oči!
To lice – to nije njegovo lice, ni usne, ni veđe….
To sam ja.
To sam JA.

Preobražaj(Metamorfoza)

..
Osećala je laganu struju sa površine lista. Na početku, bilo je to samo peckanje, slabi
impuls jednog drugog života.

Taj list je zvao. On je mamio. Tom čudnom, zagonetnom strujom što je izazivala tako
prijatan osećaj golicanja i blage toplote po jagodicama prstiju. Osećaj nalik onom titranju
uzbuđenja koji se rađa sa poljupcem.

Cela biljka je pulsirala pred njenim očima. A ona, iznenađena i uplašena, htela je da ne
veruje. Htela je da sanja; da sve to gleda kao film, kao da se nekom drugom dešava… Ali,
osećala je… Osećala je da je biljka miluje toplotom, da joj šapuće, da je voli, i dok joj je
slepoočnicama tutnjala jeza, srcem se smešila… Osećala je prvi put u svom životu. Nikada
do tada nije shvatila KOLIKO može da bude srećna, KOLIKO može da voli. U istom
trenutku činilo joj se da ludi, da se survava u bezdan, da je odjednom izbačena sa planete
Zemlje u Kosmos, u bestežinsko stanje. U sledećem deliću nečega što mi ljudi još uvek
zovemo vremenom, osetila je pravu poplavu energije i sve jače talase radosti.

Rascep, koji je načeo njen razum, između svega do sada priznatog, dokazanog i važećeg
kao logično, i onoga što je shvatila u jednom jedinom trenutku, sažimajući se u biljku, bio je
neizdrživ. Bio je jeziv.

A onda je počeo preobražaj.

Osetila je u sebi bezbroj nemirnih, ubrzanih zelenih zrnaca, bezbroj pulsiranja i kruženja,
ritam koji nije poticao od srca, već od pumpanja i proticanja vode. I čitavim svojim telom
osećala je SVETLOST, svuda i opet svuda, razlivenu oko sebe i u sebi. Osećala je tanke
sunčeve zrake i fina strujanja vazduha po svojoj površini. U sebi je osećala stalnu deobu
ćelija, zelenih i jedrih, i vodu, vodu, vodu… Osećala je kako raste, negde u vis, uranjajući u
svetlost, u toplotu, kako je sve šira i sve bliža nebu. I bila je spokojna. Osećala je SVE.

Tako se rađala ponovo u sebi – iz sebe. Samu sebe je rađala, ne neku novu – već onu staru,
pradavnu. Ne da se podmladi, već da se ponovo pozna. I da se sačuva.
…………………………………………………………………………………………………….
Tražili su je sutradan, i prekosutra, i naksutra. Nigde je nije bilo. Nikako se nije javljala.
Nikakav razlog da pobegne ili da se ubije nije postojao. Svi tragovi su vodili samo do bukve
obgrljene mladim bršljanom. Dalje od toga, ipak, nisu videli.

LEK ZA SRCE OD ČELIKA

Nekada davno…
Baba Jaga je bila sasvim mlado i prelepo devojče. Živela je u poslednjoj kućici u selu, tik do šume lešnika. Rano je ostala siroče; roditelji su je dobili pod stare dane, i već sa petnaest godina ostala je sama na svetu. Uglavnom je boravila u šumi, družeći se sa drvećem i ostalim šumskim rastinjem, i sa životinjicama…a naročito vevericama. A najviše je volela da jede šumske bobice i lešnike.

Živela je od predenja vune, tkanja i šivenja; bila je jako vešta u tome. A tkanina koju bi ona isprela i izatkala, zadobijala je čarobna svojstva. O tome se uveliko pričalo u selu – ne samo što je izgledala čudesno, nego je zaista i imala takvu moć. Da štiti od uroka; da zadobija devojačka srca; da usevi dobro rode….Devojka kao da nije bila svesna toga; ali je uvek imala posla, i seljani su neprestano iskali da im načini ovo ili ono….tim svojim zlatnim ručicama.

A kad god je mogla, bila je u šumi, brala lešnike i hranila veverice.

Nije čudo što se u nju zagledao šumski demon, Lesnik. Nevidljiv i nečujan, kretao se za njom ne ostavljajući senku; istina, nekada joj se činilo kao da je neko promatra; ali u šumi je bilo toliko živog sveta! Lesnik je bio opijen njenom lepotom. Zakleo se sebi da će devojka jednog dana – što pre – biti njegova.

Utom, jednog dana, baš uoči samog proleća, u kolibicu na kraju sela udje naočit naručilac posebne robe. Mladić je bio plećat, visok, razbarušene crne kose, otmeno obučen, sve u svilu i u kadifu….a iz crnih očiju su mu sevale varnice.

Zovu me Simargl – rekao je svojim baršunastim baritonom.

Naručio je tri košulje od mlade tkalje: da isprede predivo koje je doneo, da izatka tkaninu, potom da ih sašije.

Doneo je neko specijalno runo, nekoliko džakova, svo svilenkasto, i blistavo belo. Devojka je prvi put u životu videla tako nešto. Šta je ovo? – pitala je. To je runo jednoroga – rekao je mladić. Nije mi dozvoljeno da ti posao platim novcem; zauzvrat, daću ti rog jednoroga…reče oklevajući. Ona ga pogleda jednim dubokim pogledom, malko pocrvene i reče: pristajem. Treba da bude gotovo za tri nedelje – reče naručilac.

Runo je ubrzo bilo ispredeno u svilenkastu blistavu nit, izgledala je poput munje ispredena na preslici. Počela je da tka platno….i za sve vreme tkanja osećala je neku čudnu toplotu, pucketanje i elektricitet koji je dopirao od materijala… Platno je imalo magičnu moć da zaštiti biće koje ga bude nosilo od svakoga zla; da po želji učini nevidljivim, i neodoljivim za suprotni pol. Ali to devojka nije znala…Mladiće je uskoro došao radi uzimanja mera za krojenje košulja. Sa sobom je poneo ića i pića i svakakvih đakonija….

Ostao je tri dana i tri noći.

Za to vreme šumski demon Lesnik potamneo je od jeda i besa. Namah je sva šuma opustela, a skvrčeno i požutelo lišće je opalo. Navukla se neka tamna, skoro crna magla, kao od čađi nad leskama. Pozvao je k sebi Karakondžulu i podsetio je da mu duguje uslugu…ona, kao da se obradovala kada je čula o čemu se radi, kezeći se svojim krivim šiljatim zubima i radosno trljajući ruke sa ogromnim kandžastim noktima. Za par sati donela mu je dva specijalna kolača na srebrnom tanjiriću. On htede da podigne jedan, ali ona ga brzo spreči; Ne diraj, reče – smejući se poput hijene; i samo mirisanje je opasno…hehe. Ostavili su kolače na dovratku, i sakrili se iza goleme stene koja je natkrilavala obližnji zdenac.

I čekali…

Tek u zoru su se vrata otvorila. Prvi je izašao Simargl, sav blistav i raspoložen. Bio je obukao jednu od novih košulja. Iza njega se ukazala devojka, u prelepoj haljini boje divlje ruže….mladić se okrenuo ka njoj i njih dvoje su se strastveno poljubili…. Činilo se da se nikada neće razdvojiti.

Lesnik je nervozno čupkao svoju kozju bradicu.

Ah…kao da je poljubac bio poslednji!

Opijeni jedno drugim, nisu videli dalje od svog nosa. Nisu videli upropašćenu, bolesnu šumu; ni tešku neprirodnu maglu koja se nadvukla nad njom. Na nesreću, ono što su spazili bili su kolačići na bleštavom srebrnom poslužavniku; mladić se saže i uze ih. Kako pažljivo!- reče i pruži jedan kolačić voljenoj, a drugi stavi u svoja usta.

Mladiću nije bilo ništa…. Ali devojka, devojka je pala uz krik i ostala da leži kao mrtva…Nešto nije u redu; pomisli Lešnik, ovo nije trebalo da se desi….samo je trebalo da se mladić pretvori u grdobu; okrete se da potraži Karakondžulu radi objašnjenja, ali nje već nigde ne beše…

U medjuvremenu se devojka strahovito menjala; njeno prelepo telo preobrazilo se u zgrčeno i ružno telo stogodišnje starice. Skupila se, smežurala i požutela; kosa joj se proredila i posedela…uglavnom zadobila je obličje po kome i znamo baba Jagu.

Jedino su joj oči ostale iste, tamne kao dva noćna jezera.

Uzalud je Simargl pokušavao da poništi čini, ništa nije uspevalo. Na kraju se pretvorio u svoje pravo obličje, u Zmaja i probao čak sa Zmajevskom magijom…

Tako su na tlu, ispred kućice sada bili ružna baba Jaga i strašni zlatni, ognjeni Zmaj.

Baba Jaga se odvuče do zdenca i zagleda u sopstveni odraz.

Okrenu se Simarglu i reče mu: idi i ne vraćaj se nikada više. Želim da me pamtiš kakva sam bila, a ne šta sam postala.Ako se ikada budem ponovo preobratila u svoje pravo lice, dunuću u rog…i ti ćeš doći.

Ako ikada nađem način da ti pomognem, doćiću i pre toga – reče Zmaj plačući. Zmajeve suze padajući do tla pretvarale su se u male rubine….

I devojka-baba gorko zaplaka. Suze padoše u zdenac; suze besa, mržnje i kletve, i otrovaše i zagadiše tu malu reku…a kasnije i svu vodu na planeti.

Ona prokunu onoga koji je to uradio, i svo njegovo potomstvo, i kletva pade neumitna i reska poput oštrice sekire po deblu. Od toga dana sva šuma neizbežno umire…do današnjih dana.

Srce joj se premetnu u srce od čelika.
Na Zemlji sada imamo zatrovanu vodu i umiruće šume… dok se mržnja, bes, i bezosećajnost ne preobraze u prihvatanje, radost i saosećanje.
Verujem da Simargl još uvek traga.

Sve dok ne pronadje čudotvorni lek da se čelično srce premetne u ljubav.

Standard

Iimaginationer

Nebo je gore
Ti si dole
Napravi krug
Srcem

The sky above
You’re Down
Create circle
by heart
*****

Imam
Nemam
Ima mene

Nema imam
I have
I have not
I am

There is no “I have”

*****

SUSRET

Dovoljan je samo jedan pogled
Dubok. Bezvremen. Nepregledan.
Pogled u kome je sva tvoja duša.

Skočiću u njega kao u nemirno more….

Dovoljan je samo jedan poljubac.
Taman. Opor. Živ.
Poljubac koji je sav u ritmu tvog srca….

Nestaću u njemu kao u mrkloj noći …

Dovoljan je samo jedan zagrljaj.
Nalik gromu. Neizmeran. Neizbežan.
Zagrljaj u kome je sva toplina tvoje ljubavi.

Istopiću se u njemu kao u palmenu….

Posle me ne traži do
u sopstvenoj duši,
na dnu svog srca,
u beskraju svoje ljubavi…
MEETING

It takes only a glance
Deep. Timeless. Immense.
View in which all your soul.

I’ll jump into it as the rough sea ….

Just one kiss.
Dark. Pungent. Live.
A kiss that is all to the rhythm of your heart ….

It’ll disappear as a dark night …

Just one hug.
Like thunder. Immeasurable. Inevitable.
Embrace in which the warmth of your love.

Melt in it as in the flame ….

After asking me not to
in his own soul,
at the bottom of his heart,
in the vastness of your love …

NEMA ME

Neki ljudi su kao more…
Beskrajni i duboki….
Tu, gde u očima ne stanuje strah, već ljubav….
Tu, gde se oseća da nema ograde oko srca, već da ono slobodno isijava ….
Ne možeš odvojiti oči od takve osobe. Ne možeš otići od nje.
Ona je i nežnost, i saosećanje, i nada, i podstrek. Ona je srdačnost i toplina. I polet, i radost, i strast. I uteha.
Ne zamera. Ne nadima se. Ima strpljenja.
Pogađaš?
Ona je blagoslovena.
Zato što je tako dobro očistila kuću, otvorila prozore i iznela sve što ima za slučajnog gosta.
Sve je kod nje svetlo i otvoreno.
Gost je došao, zadovoljan je nađenim…i ne želi da ide.
Neki ljudi su kao more…
Beskrajni, i duboki….

Some people are like the sea ...
Endless and deep ….
There, where the eyes do not fear lives, but love ….
There, where he feels that there is no fence around the heart, but that it shines free ….
You can not separate the eyes of such people. You can not go away from it.
She and tenderness, and compassion, and hope, and encouragement. It is cordiality and warmth. And enthusiasm, and joy, and passion. And comfort.
No resentment. Is not puffed up. There patience.
Guess?
She is blessed.
Because it is so well cleaned the house, opened the windows and put forward anything that has to accidental guest.
Everything is in her bright and open.
Guest came, satisfied it was found … and does not want to go.
Some people are like the sea …
Endless, and deep …

MAMAC 

A gde nestade
TI
Neotkrivena tajno?
Ponudi mi deo neba
Iz nestašnog oka
Tek da naslutim
Nedorečen
Poljubac
Još neotkriven
Kao pupoljak ruže
Skriven
U uglu usana…
Snažnu nežnost
Ruku koje štite i grle
Jednako hrabre i stidljive
U svome traganju za srećom…
A gde nestade
TI
Neotkrivena tajno?

BAIT
Where You
disappeared
You
Undiscovered secret?
Offer me part of the sky
From a mischievous eye
Only have the sense idea
Incomplete
kiss
still undiscovered
As a rosebud
hidden
In the corner of the lips …
strong tenderness
Hands that protect and hugging
Equally brave and timid
In his quest for happiness …
Where You disappeared
You
Undiscovered secret?

NE OKLEVAJ
Tu sam,
i čekam te.
Budi poput munje, ne oklevaj.

Budi poput letnje kiše.
Strastan i obilat.
I nepresušan.

Budi kao zrelo žito.
Uspravan, ustalasan
Zlatno beskrajan.

Ne poštedi ni jedan delić
Svu me obujmi
Stegni i slomi…..
Dok se ono tvoja sam
Ne pretoči
u tebe…

Tu sam,
i čekam te.
Budi poput groma, nezadrživ.

Spali sve prošlo u meni,
sve poglede, dodire, ljubavi.
Pročisti me potpuno samo za sebe.

Dok se ono tvoj sam
ne uteče
u mene…

Tu sam,
i čekam te.
Ti ne čekaj više. Budi deo mene.

DO NOT HESITATE

Here I am,
I wait.
Be like lightning, do not hesitate.

Be like summer rain.
Passionate and rich.
And endless.

Be like ripe wheat.
Upright, undulating
Golden endless.

Do not spare even one piece
All my volumes

Squeeze and break … ..
While it is yours alone
Do not translate
in you …

Here I am,
I wait.
Be like thunder, incontinent.

Burn it all passed in me,
all views, touch, love.
Purify me completely for itself.

While it is yours alone
man escape
to me …

Here I am,
I wait.
You do not wait for any more. Be a part of me.
NA NEBU NE SPAVA NIKO, NIKO, NIKO 
Na nebu ne spava niko, niko, niko.

Uzalud prosipaš reči…ječe kao prazna zvonca…
Ne odzvanjaju u mome srcu…

Nešto dublje sam htela…
Oči boje tišine
koju srećem na šumskom nebu

Nešto smelije sam htela…
Srce boje želje
kojom se strast rascvetava…

Nešto luđe sam htela…
Zagrljaj samozaborava
Toliko beskrajan da umrem u njemu…

Uzalud prosipaš reči…ječe kao prazna zvonca…
Ne odzvanjaju u mome srcu…

Jer
Na nebu ne spava niko, niko, niko…

THE SKY IS NOT SLEEPING NO ONE, NO ONE NO ONE
The sky is not sleeping no one, no one, no one.

In vain pouring words … moaning like an empty bell …
I do not resonate in my heart …

Something deeper wanted …
Eyes the color of silence
you meet the forest sky

Something bolder wanted …
Heart color wishes
which passion blooms …

Something crazier I wanted …
Embrace oblivion
So endless that I die in it …

In vain pouring words … moaning like an empty bell …
I do not resonate in my heart …

because
The sky is not sleeping no one, no one, no one …

JA SAM MORE NOĆAS, TOLIKO TE ŠIROKO I NEMIRNO LJUBIM

(hvala Peri Zubcu na inspiraciji)

Ja sam more noćas, toliko te široko i nemirno ljubim.

Budi moje more…
Beskrajno, nemirno i duboko…
Slano …poput krvi
Besno…poput srca
Mirno …kao duša
Teško…kao tuga
Burno…kao nemir

Biću tvoja nepregledna pučina
Nestvarna, tajanstvena i nedostižna…
Slatka…poput poljupca
Tiha…poput sna
Uzavrela…kao strast
Lagana…kao nada
Sigurna…kao promena.

Ja sam more noćas, toliko te široko i nemirno ljubim.

I am the ocean tonight, so that broad and rough love.

Be my sea …
Endless, restless and deeply …
Salty … like blood
Angry … like heart
Quiet … as the soul
It’s hard … as sadness
Stormy … as unrest

I’ll be your endless open sea
Unreal, mysterious and unattainable …
Cute … like a kiss
Silent… like a dream …
Boiling … as passion
Easy … as hope
Safe … as a change.

I am the ocean tonight, so that broad and rough love.

BESKRAJ
ne računa se ni jedan trenutak u kome nisi osetio beskraj
ni jedan treptaj u kome nisi osetio leptira nehaj…
ni jedan otkucaj srca u kome nisi skočio poput srne…..
ni jedan dah u kome nisi disao moćni planinski vetar…
ne računa se ni jedan pogled u noćno nebo kojim nisi osetio da si i sam zvezda…
ni jedan dodir u kome nisi bio baršunast kao mahovina
ni jedan zagrljaj u kome nisi postao reka
ni jedna ljubav kojom nisi porastao do mora…
ne računa se ni jedan dan u kome nisi živeo svoj san
ne računa se ni jedan trenutak u kome nisi osetio beskraj….
does not count a single moment in which you felt infinity
no flicker, in which you felt butterflies negligence …
no heartbeat in which you did not jump like a deer …..
no breath in which you have not breathed a mighty mountain wind …
does not count a single view of the night sky that you felt that you and I star …
no contact in which you were not as velvety moss
even a hug in which you have become river
none of the love with which you have not grown to the sea …
does not count a day in which you’re living your dream
does not count a single moment in which you felt endless ….

JEDNO

Gledam te oči tvoje…
Duboke, snene, još kriju snove detinje, još se vesele…
plaču, smeju se, zovu i mole…
Gledam te oči – to nisu tvoje, to su oči moje….

Gledam te ruke tvoje…
snažne a meke; bliske a daleke…
grube i nežne, jednako spremne da pomiluju i da ošamare…
Gledam te ruke – to nisu tvoje, to su ruke moje…

I srce moje…da li je moje ili je tvoje…
I snovi, da li su moji ili su tvoji?
I koliko ima nas i mojih?
I koliko ima vas i tvojih?

Suza me peče, a čija suza….i tuga – moja ili tvoja…
I čije je dete – moje, tvoje, ili ove planete….

Svako oko je oko moje. I svaka suza. I svako dete. I radost svaka.
I svaka duša je jedne duše duša…
Nema drugog, nema nikoga izvana, ni preko puta….
Samo je Jedno. Istina. Ljubav. Utočište obećano za onog ko još uvek luta.
ONE

I look and your eyes …
Deep, dreamy, yet hidden dreams childish, yet rejoice …
they cry, they laugh, they call and ask …
I look at those eyes – those are not yours, they are my eyes ….

I watch you your hand …
strong and soft; close and distant …
rough and gentle, equally ready to pardon and slapped …
I look at those hands – it is not yours, they are my hands …

And my heart … is mine or yours …
And dreams, whether they are yours or mine?
And how many of us and my?
And how have you and yours?

Tears sting me, and whose tears and sadness …. – mine or yours …
And whose child – mine, yours, or this planet ….

Every eye was about mine. And every tear. And every child. And the joy of each.
And every soul is one soul soul …
There is no other, there is no one from the outside, either opposite ….
Only One. True. Love. Refuge promised to those who are still wandering.

NE OBJAŠNJAVAJ
Ne objašnjavaj mi kako bi izgledao taj poljubac….
Koliko strasti, koliko od boje tame, koliko mirisa vrele krvi,
Ne objašnjavaj…budi poljubac.

Ne opisuj mi kako zasnosno miriše ruža
Koliko jutara, koliko zalazaka sunca, koliko pčelica u laticama
Nikada mi nemoj objašnjavati lepotu cveta….budi ruža.

Ne pričaj mi koliko me voliš
Koliko želiš da me osetiš kraj sebe, kako ti nedostajem
Ne pričaj koliko merica nežnosti si potrošio na mene…budi ljubav.

DO NOT EXPLAIN
Do not explain to me how to make it look that kiss ….

Do not explain … be a kiss.

I do not describe how is engrossing smell of roses
How many acres, how many sunsets, as a bee in the petals
Never do we explain the beauty of flowers …. be roses.

Do not tell me how much you love me
How much do you want to feel me next to him, how you miss me
Do not talk much measures tenderness you spent with me … be love.

ON JOŠ SANJA
Polako sam prilazila….činilo mi se da ne dodirujem zemlju, kao da malkice lebdim iznad nje….O, ne, nije to bilo ništa novo; u noćima zvezdanim poput ove, bez meseca, sa tom karakterističnom pariskoplavom iznad krovova…
Pa opet…kao da je vazduh bio gušći…
Kao das u zvuci bili potmuliji…
Odnekud, iz velike daljine, čulo se potmulo, praiskonsko bubnjanje…mog sopstvenog srca.
Nije znao da mene čeka. Nije znao kako izgleda žena koja se najavila u njegovom životu…a i najavila se na krajnje neobičan način; kroz njegov san….
Moraće da me prepozna po mirisu…Ne po mirisu mom, po mirisu svom….
Prosto, zamirisaće jače kada mu se približim…
Kako ću znati da je to on? – prođe misao….
Izdaleka, u noći, videla sam svetlucavo zeleno jezgro njegove duše…
Plamtela je.
Znala sam ko je.
Znala sam – sve o njemu. U trenutku. Kroz sve vekove….
Koraci su me nosili ka njemu, dok sam klizila prostorom…
Kao na filmu, vreme se usporilo…Zrikavci su zvučali razvučeno…
Sada je već morao da oseti moju auru. Zapljusnula ga je kao nemirni talas.
Tamnoputi mršavi muškarac sedeo je na kamenom bedemu i pušio. Odjednom je ustao i uspravio se u svoj svojoj visini…kao da ga je nešto prodrmalo…
Okrenuo se nalevo ka meni…
Bio je to pogled koji ću uvek pamtiti.
U njegovim tamnim, tamnim očima bilo je čitavo sazvežđe…
To je trenutak u kome je potpuno vreme stalo…da li se to zove večnost…?
I evo nas sada – stojimo nas dvoje, smrznuti u prvom susretu koji se još nije ni desio….ja znam da će doći…I kako izgleda…
On – još uvek sanja….

HE IS STILL DREAMING
Slowly I approached … .it seems we are not touching the ground, as if a little floating above it … .O, no, it was not anything new; the starry nights like this, without the month, with the characteristic paris blue above the roofs …
And yet … as if the air was thicker …
As die in the sounds were muffled…
From somewhere far away, heard the muffled, primordial drumming … my own heart.
He did not know me waiting. He did not know what she looks like a woman who announced in his life … and announced the highly unusual way; through his dream ….
They will have to recognize me by the smell … I do not smell it on myself, by the smell of himself ….
Simply, it smells stronger when near him …
How do I know it was him? – Pass a thought ….
From a distance, at night, I saw a shimmering green core of his soul …
Blaze is.
I knew who it was.
I knew – all of it. At the moment. Through the ages ….
The steps were carrying me to him, while I slid space …
As in the movie, time has slowed down … Crickets sounded stretched …
It had to feel my aura. Struck him as restless wave.
The dark thin man was sitting on a stone rampart and smoking. Suddenly he stood up and straightened to his full height … as if it was something shook …
He turned left to me …
It was a sight that I will always remember.
In his dark, dark eyes was a whole star constellation …
It is a moment in which time has stopped completely … whether you call it … forever?
And now here we are – we are the two of us, frozen in the first game that has not even happened … .I know that it will come … And it looks like …
He – still dreaming ….

SAMO LJUBAV
Ne postoji zabranjena, ni neuzvraćena, niti prva, ni poslednja ljubav.
Postoji samo ljubav.
Nema nikakvog epiteta, sve je suvišno.
Nema izgovora niti razloga za nju.
Nema zapreka, nema uslova.
Ne uči se; ne vežba; mora da se diše…
Ne odnosi se na jednu osobu, na jedno vreme ili prostor; u svakom je ritmu srca…
Ceo svemir je prožet njome.
To je tvar od koje je svemir sastavljen…to uopšte nije tvar, to je čista energija, svetlost.
Sveobuhvatna.
Sveprisutna.
Svevremena.
Tvorac lično.
I mi smo svi – u njemu…

ONLY LOVE

There is no prohibited or not returned, neither the first nor the last love.
There is only love.
There is no epithets, all superfluous.
There is no excuse or reason for it.
There are no barriers, no conditions.
No one learns; do not exercise; must breathe …
Does not apply to one person, the one time or space; each is the rhythm of the heart …
The entire universe is permeated with it.
It’s a matter of which the universe is made up … it does not matter, it is pure energy, light.
Comprehensive.
The pervasive.
Timeless.
The Creator himself.
And we all – in it …

Standard